วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556

แปลง 144 ช่อง ราคาแยก


แปลงปลูกผักไร้ดิน ขนาด 144 ช่องปลูก
(
ราคาแยกแต่ละรายการ)

รายการอุปกรณ์พร้อมชุดปลูก
 1. รางปลูกแบบเปิดฝาได้ สีขาว ความยาว 3.6 เมตร จำนวน 8 ราง พร้อมหวนยกระดับ 2880 บาท
 2. โครงโต๊ะอลูมิเนียม (xx: 1.3 เมตร x 4 เมตรx0.8 เมตร) 3000 บาท
 3. โครงหลังคาพีวีซีสีเหลืองพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ประกอบ 1300 บาท
 4. ชุดน้ำเข้า 8 ราง 200 บาท
 5. ท่อรวมน้ำ 8 ราง 200 บาท
 6. ปั๊มน้ำขนาด 2000 ลิตรต่อชั่วโมง 260 บาท
 7. ถังปุ๋ยพลาสติกทึบ ความจุ 100 ลิตร 280 บาท
 8. เมล็ดพันธุ์สลัดนอก 6 ชนิด ๆ ละ 50 เมล็ด (รวม 300 เมล็ด 2 รอบปลูก) 240 บาท
 9. เมล็ดพันธุ์ผักไทย 2 ชนิด ๆ ละ 200 เมล็ด (รวม 400 เมล็ด) 60 บาท
 10. สารละลาย AB (ปุ๋ยน้ำ) อย่างละ 1.5 ลิตร (2 รอบปลูก) 210 บาท
 11. ฟองน้ำเพาะเมล็ด แผ่นละ 96 ก้อน จำนวน 4 แผ่น (2 รอบปลูก) 60 บาท
 12. ถ้วยปลูกดำ 300 ใบ 240 บาท
 13. ถาดเพาะ 1 ใบ 60 บาท
 14. ถ้วยตวงปุ๋ย 2 บาท
 15. มุ้งพื้น แปลงชุด 144 ช่อง 100 บาท
 16. มุ้งหลังคา แปลงชุด 144 ช่อง 300 บาท
 17. พลาสติกกันฝน แปลงชุด 144 ช่อง 160 บาท
 18. ตัวล็อคมุ้ง ขนาด 4 หุน จำนวน 8 ตัว 48 บาท
 19. เคเบิ้ลไทด์สำหรับรัดมุ้ง และราง 55 บาท
 20. คู่มือการเพาะเมล็ด การลงแปลงปลูก การชดเชยปุ๋ย แจกฟรี
รวมเป็นเงิน 9655 บาท
หมายเหตุ กรณีลูกค้าสั่งทั้งชุด ราคาเพียง8500 บาท (สินค้ายังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สนใจติดต่อ คุณศุภชัย พึ่งสังวาลย์ (083-6081113)
ไฮโดรอินโฮม (hydroinhome)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น