วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เปิดอบรมปลูกผักไร้ดิน โดยไฮโดรอินโฮม


อบรมปลูกผักไร้ดินโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม

รอบการอบรมการปลูกผักไร้ดิน
31  สิงหาคม 2557 เวลา 13.30 - 16.30 น.
7  กันยายน 2557 เวลา 13.30 - 16.30 น.
5  ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 - 16.30 น.
2  พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 - 16.30 น.
7  ธันวาคม 2557 เวลา 13.30 - 16.30 น.

ค่าใช้จ่ายในการอบรม
ท่านละ 800 บาท (พร้อมเอกสารประกอบการบรรยาย 1 เล่ม)
ระยะเวลาการบรรยาย 3 ชั่วโมง
สำรองที่นั่งติดต่อ
คุณศุภชัย พึ่งสังวาลย์ (083-608-1113) หรือ ออฟฟิศ (083-703-3357)
พร้อมระบุ รอบที่ต้องการเข้าอบรม

สถานที่อบรมปลูกผักไร้ดิน
ออฟฟิศบริษัท ไฮโดรอินโฮม จำกัด
หมู่บ้านเธียรี่ เลขที่ 49/53 ถนนพระราม 2 ซอย 28 (จอมทอง 19)
แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กทม 10150
(ลงรถไฟฟ้าบีทีเอส ตลาดพลู แล้ว ต่อรถสองแถว เซ็นทรัลพระราม 2)
แผนที่ บริษัท ไฮโดรอินโฮม จำกัด

เนื้อหาการปลูกผักไร้ดิน
เนื้อหาเบื้องต้น
1. การปลูกพืชไร้ดินเบื้องต้น
2. ระบบการปลูกพืชไร้ดิน
3. การเพาะเมล็ด และการลงแปลง
4. การเก็บผลผลิตและการตลาด
5. การชดเชยสารละลายและพีเอชของสารละลาย
6. การป้องกันโรคและแมลง
7. สาธิตการปลูกโดยคุณศุภชัย
อบรมปลูกผักไร้ดิน


บรรยายโดย คุณศุภชัย พึ่งสังวาลย์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไฮโดรอินโฮม จำกัด
083-6081113
Line : hydroinhome
spuengsungwan@hotmail.com
www.hydroinhome.com

วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

อบรมปลูกผักไร้ดิน-โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม


อบรมปลูกผักไร้ดินโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม


ขณะนี้ ทางไฮโดรอินโอม มีบริการอบรม การปลูกผักไร้ดิน ให้กับ หน่วยงานราชการและบริษัทเอกชน นะครับ หัวข้ออบรม สามารถออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละหน่วยงานและบริษัทได้นะครับ
เนื้อหาที่แนะนำ เช่น ผักไฮโดรโปนิกส์ ปุ๋ยตกค้างในผักไฮโดรโปนิกส์ การปลูกผักไร้ดิน ธุรกิจปลูกพืชไร้ดิน การตลาดผักไร้ดิน เป็นต้น
สำหรับผู้ที่สนใจ รบกวนติดต่อ เพื่อสอบถามค่าใช้จ่ายได้นะครับ ยินดีเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ การปลูกผักไร้ดินครับ
เนื้อหาการปลูกผักไร้ดิน
เนื้อหาเบื้องต้น
1. การปลูกพืชไร้ดินเบื้องต้น
2. ระบบการปลูกพืชไร้ดิน
3. การเพาะเมล็ด และการลงแปลงปลูกพืชไร้ดิน
4. การดูแลและการเก็บผลผลิต
5. การชดเชยสารละลายและพีเอชของสารละลาย
6. การป้องกันโรคและแมลง
7. การตลาด
อบรมปลูกผักไร้ดิน
บรรยายโดย คุณศุภชัย พึ่งสังวาลย์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไฮโดรอินโฮม จำกัด
083-6081113
Line : hydroinhome
spuengsungwan@hotmail.com
www.hydroinhome.com
อบรมปลูกผักไร้ดิน

วันอังคารที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557

อบรมการปลูกผักไร้ดิน


อบรมการปลูกผักไร้ดินขณะนี้ ทางไฮโดรอินโอม มีบริการอบรม การปลูกผักไร้ดิน ให้กับ หน่วยงานราชการและบริษัทเอกชน นะครับ หัวข้ออบรม สามารถออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละหน่วยงานและบริษัทได้นะครับ
เนื้อหาที่แนะนำ เช่น ผักไฮโดรโปนิกส์ ปุ๋ยตกค้างในผักไฮโดรโปนิกส์ การปลูกผักไร้ดิน ธุรกิจปลูกพืชไร้ดิน การตลาดผักไร้ดิน เป็นต้น
สำหรับผู้ที่สนใจ รบกวนติดต่อ เพื่อสอบถามค่าใช้จ่ายได้นะครับ ยินดีเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ การปลูกผักไร้ดินครับ
เนื้อหาเบื้องต้น
1. การปลูกพืชไร้ดินเบื้องต้น
2. ระบบการปลูกพืชไร้ดิน
3. การเพาะเมล็ด และการลงแปลงปลูกพืชไร้ดิน
4. การดูแลและการเก็บผลผลิต
5. การชดเชยสารละลายและพีเอชของสารละลาย
6. การป้องกันโรคและแมลง
7. การตลาด
บรรยายโดย คุณศุภชัย พึ่งสังวาลย์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไฮโดรอินโฮม จำกัด
083-6081113
Line : hydroinhome
spuengsungwan@hotmail.com
www.hydroinhome.com

วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557

แปลงปลูกผักไร้ดิน-แคตาล็อก


แปลงปลูกผักไร้ดิน จากไฮโดรอินโฮม แปลงมาตรฐานมีด้วยกัน 7 แบบ นะครับ
สนใจปลูกผักไร้ดิน ติดต่อ ไฮโดรอินโฮม
สาขากรุงเทพ-พระราม 2 โทร 02-476-7275
สาขาเชียงราย โทร 091-851-7661
ติดต่อคุณศุภชัย โทร 083-6081113, Line: hydroinhome
www.hydroinhome.com
www.hydroinhome.blogspot.com

แปลงผักไร้ดิน ไฮโดรอินโฮมแปลงผักไร้ดิน ไฮโดรอินโฮมแปลงผักไร้ดิน ไฮโดรอินโฮมแปลงผักไร้ดิน ไฮโดรอินโฮมแปลงผักไร้ดิน ไฮโดรอินโฮมแปลงผักไร้ดิน ไฮโดรอินโฮมแปลงผักไร้ดิน ไฮโดรอินโฮมแปลงผักไร้ดิน ไฮโดรอินโฮม

วันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ผักไร้ดิน ที่สถานสงเคราะห์บ้านมิตรภาพ


เรื่อง การปลูกผักไร้ดินที่สถานสงเคราะห์บ้านมิตรภาพ อ. สูงเนิน จ. นครราชสีมา
โดย ไฮโดรอินโฮม
สนใจการปลูกผักไร้ดิน ติดต่อไฮโดรอินโฮม ได้ทั้ง 2 สาขา นะครับ
ไฮโดรอินโฮม สาขาพระราม 2 กรุงเทพ เบอร์โทร 083-6081113
ไฮโดรอินโฮม สาขาเชียงราย เบอร์โทร 091-8517661
เว็บไซด์ : www.hydroinhome.com
เว็บบล็อก : www.hydroinhome.blogspot.com

ผักไร้ดินสถานสงเคราะห์บ้านมิตรภาพผักไร้ดินสถานสงเคราะห์บ้านมิตรภาพผักไร้ดินสถานสงเคราะห์บ้านมิตรภาพ


หลังจากท่ไปติดตั้ง แปลงปลูกผักไร้ดิน ที่สถานสงเคราะห์บ้านมิตรภาพ อ. สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

เป็นแปลงขนาด 144 ช่อง จำนวน 2 แปลง ครับ ทางสถานสงเคราะห์คาดหวังว่า ด้วยพื้นที่กับเด็กๆ จะเกิดการเกษตรแบบใหม่ ที่ทำให้เด็กๆ พึ่งตัวเองได้ครับ ไม่ต้องรอเงินบริจาคแต่เพียงอย่างเดียว

เข้าสู่วันที่ 7 ของการเพาะเมล็ดแล้วครับ อีกไม่นาน เด็กๆ ที่สถานสงเคระห์บ้านมิตรภาพ
 จะมีผักอร่อยๆ ทาน ถ้ามีมากพอ คงได้จำหน่ายกัน 

หลังจากลงแปลงปลูกแล้ว เด็กๆ ช่วยปรับสถานที่กันใหญ่ครับแปลงผักไร้ดิน 2 แปลง ได้สร้างเนื้อหาใหม่ๆ ใก้กับสถานสงเคราะห์เรียบร้อยครับ ^^

ลงแปลงเรียบร้อยครับ @สถานสงเคราะห์บ้านมิตรภาพ อ. สูงเนิน จ. นครราชสีมา

อัพเดทแปลงผักเด็กๆ ที่สถานสงเคราะห์บ้นนมิตรภาพ อ. สูงเนิน จ. นครราชสีมา ใครไปเยี่ยมน้องๆ อย่าลืมอุดหนุนผักสดๆ น้องๆ บ้างนะครับ น้องๆ ตั้งใจกันมากจริงๆ ^____^

วันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557

รวมแปลงผักไร้ดิน-ไฮโดรอินโฮม


รวมแปลงปลูกผักไร้ดิน มาตรฐานไฮโดรอินโฮมไฮโดรอินโฮม มีแปลงปลูกผักไร้ดินมาตรฐานอยู่ 7 แบบ ด้วยกันครับ ราคาเริ่มตั้งแต่ 1750 บาท จนถึง 17000 บาท ตั้งใจว่า นอกจากปลูกทานในครัวเรือนแล้ว ผู้ที่สนใจต่อยอดธุรกิจ ยังสามารถที่จะ สร้างฟาร์ม เพื่อจำหน่ายผักไร้ดิน เพื่อเป็นอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักได้อีกด้วย
สนใจติดต่อ คุณศุภชัย พึ่งสังวาลย์ (083-6081113)
www.hydroinhome.com
www.hydroinhome.blogspot.com

วันพุธที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557

รวบรวมผักไฮโดรยอดนิยม


สำหรับมือใหม่ หัดปลูกนะครับ เพจนี้ ไฮโดรอินโฮม นำรูปผักไฮโดร หลากหลายชนิด มาให้ชมกันครับ จะได้คุ้นหน้าคุ้นตากันไว้ครับ ถ้ายังไม่เคยทานวอเตอร์เครส ไฮโดรอินโฮม แนะนำครับ ส่วน ผักกาดขาวไดโตเกียว เป็นอะไรที่ อร่อยมากครับ ^^